20 weken echo

Hart lateraal 2_NoName

Waarom een 20 weken echo?

Veruit de meeste kinderen worden gezond geboren. Aangeboren aandoeningen komen gelukkig relatief weinig voor. Niet alle aandoeningen zijn voor de geboorte zichtbaar. In een aantal gevallen kan een aandoening met behulp van echoscopisch onderzoek worden opgespoord.

Wat is een 20 weken echo?

Bij een zwangerschapsduur van 18-22 weken is het mogelijk om met behulp van een uitwendige echoscopie de organen van het kind te beoordelen en eventuele afwijkingen op te sporen. Er wordt gekeken naar de hersenen, schedel, aangezicht, wervelkolom, hart, maag, darmen, nieren, blaas en de ledematen van het kind. Ook wordt de grootte van het kind bekeken, evenals de positie van de placenta en de hoeveelheid vruchtwater.

De uitslag

De uitslag wordt direct na het onderzoek met je besproken. Indien er bij het echoscopisch onderzoek een afwijking wordt gezien of hierover twijfel bestaat, zal er contact worden opgenomen met je verloskundige. Je zal dan op korte termijn worden doorverwezen naar een specialist voor gedetailleerd onderzoek. In een aantal gevallen zal blijken dat er toch niets aan de hand is.

20 weken echo: wel of niet?

De 20 weken echo is bedoeld voor zwangeren die geen verhoogd risico hebben op een kind met een aangeboren aandoening. Zwangeren die wel een verhoogd risico hebben, bijvoorbeeld doordat er sprake is van een bepaalde erfelijke aandoening in de familie, worden geadviseerd om de echo te laten maken op medische indicatie in het ziekenhuis, het zogenaamde GUO onderzoek.
Met echoscopisch onderzoek bij 20 weken is een groot deel van de afwijkingen op te sporen. Het is dus nooit mogelijk om de garantie te krijgen op een gezond kind.
De meeste ouders kiezen voor een 20 weken echo ter geruststelling. Meestal gebeurt dit ook, maar als er wel een afwijking wordt gevonden komen ouders soms, afhankelijk van de ernst van de aandoening, voor de moeilijke keuze te staan om de zwangerschap al dan niet af te breken. Het kan de aanstaande ouders echter ook de kans geven zich voor te bereiden op de komst van een kind met een aandoening. Er kan dan voor de juiste opvang gezorgd worden.
Kortom, het is belangrijk dat je je van tevoren voorbereidt op het echo onderzoek en het mogelijke vervolg daarop. Veel aanstaande ouders ervaren het vervolgtraject na het vaststellen van een aandoening als fysiek en psychisch belastend.