Echoscopie

h9991513_002

Bij echoscopie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven, ook wel ultrageluid genaamd. De inwendige organen en botten weerkaatsen dit geluid. Het terugkerende geluid wordt opgevangen en wordt omgezet tot een beeld op de monitor. Op deze manier kunnen de organen en andere structuren van uw kind worden onderzocht.

Echoscopie kan op 2 manieren worden verricht, uitwendig via de buik of inwendig via de vagina. In de eerste 12 weken van de zwangerschap wordt meestal een vaginale echo gedaan, aangezien de echoscopiste dan dichter bij de baarmoeder kan komen. Na 12 weken is de baarmoeder meestal groot genoeg om een uitwendige echo te doen.

Wanneer kom je bij ons?

Je kan in de zwangerschap door je verloskundige worden verwezen voor een echo op grond van de volgende indicaties:

  1. het vaststellen of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt
  2. het vaststellen of de zwangerschap al dan niet intact is
  3. het bepalen van de zwangerschapsduur
  4. het opsporen van een meerlingzwangerschap
  5. het bepalen van de ligging van het kind
  6. het bepalen van de locatie van de placenta
  7. het bepalen van de hoeveelheid vruchtwater
  8. het beoordelen van de grootte van het kind.

Ook kan je bij het echocentrum terecht voor de NIPT, de combinatietest en de 20 weken echo.

In principe vallen de termijnecho, de 20 weken echo (SEO) en eventuele andere echo’s vanwege medische reden onder de basisverzekering.

Wat zijn de risico’s?

Van echoscopie is nooit wetenschappelijk aangetoond dat het schadelijk effecten heeft. Toch is er geen garantie dat nu onbekende maar ongewenste effecten in de toekomst zullen worden vastgesteld.

Soms kan het echo-onderzoek aanleiding geven tot nader onderzoek. Er zal in dit geval contact worden opgenomen met je verloskundige, die je zal doorverwijzen naar een specialist. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat er iets mis is met de gezondheid van je kind, maar het kan wel ongerustheid veroorzaken. Met de huidige echo apparatuur is het kind goed in beeld te brengen. Het is echter niet zo dat met behulp van een echo gezien kan worden of het kind geheel gezond is.

Wie verrichten de echo’s?

In het echocentrum worden echo’s verricht door verloskundigen die gespecialiseerd zijn in echoscopie en vakkundig opgeleide echoscopisten. Het is mogelijk dat er een verloskundige in opleiding bij het onderzoek aanwezig is.