Combinatietest

Image

Combinatietest

De combinatietest is een vorm van prenatale screening. Het is een risicoloos onderzoek waarbij vroeg in de zwangerschap onderzocht wordt hoe groot de kans is dat je kind Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft.

De combinatietest bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

bloedonderzoek bij de moeder – in de periode van 9 tot 14 weken van de zwangerschap

nekplooimeting bij het kind – een echo in de periode van 11+2 tot 14+1 weken zwangerschap

 

Bloedonderzoek

Voor het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen door de laborante van SHO bij Echo Amsterdam en onderzocht in het laboratorium van het VUmc. In het bloed worden de concentraties van twee stoffen bepaald die worden aangemaakt door de placenta. Bij kinderen met een van de genoemde chromosomale aandoeningen kunnen de concentraties verschillen van die van gezonde kinderen. Deze bloeduitslag ontvang je niet apart, hij wordt meegenomen in de kansberekening van de combinatietest.

 

Nekplooimeting

Tussen de 11 en 14 weken zwangerschap wordt met een echo de dikte van de nekplooi bij de baby gemeten, het meest optimaal is vanaf 12 weken. Dit laagje vocht is altijd aanwezig, ook bij gezonde kinderen. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans dat er sprake is van het syndroom van Down, Edwards of Patau. Bij deze echo wordt ook gekeken of er aangeboren afwijkingen zichtbaar zijn, voor zover dit zo vroeg in de zwangerschap mogelijk is.

 

De uitslagen van de bloedtest en de nekplooimeting, in combinatie met je leeftijd en de precieze duur van de zwangerschap, bepalen hoe groot jouw kans is op een kind met een van de genoemde chromosomale aandoeningen. Het onderzoek geeft geen zekerheid. Bij een verhoogde kans op een kind met een van de syndromen krijg je vervolgonderzoek aangeboden zoals de NIPT, een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Met dit vervolgonderzoek kan met zekerheid worden vastgesteld of je kindje één van de drie genoemde chromosomale aandoeningen heeft of niet.

Image

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Beste cliënt,

In verband met het niet kunnen handhaven van de 1,5 meter tijdens het maken van een echo willen wij jullie verzoeken om een mondkapje mee te nemen naar de echo.

Daarnaast mag er naast de zwangere maximaal 1 persoon meekomen naar de echo. Neem dus geen kinderen mee! Wij vragen jullie om niet te vroeg te komen zodat er niet teveel mensen tegelijk in de wachtkamer zitten.

Helaas doen wij op dit moment geen 3D echo's en uitgebreide 2D echo's (pret-echo's).

Bij klachten als hoesten, niezen, koorts en neusverkoudheid vragen wij je om je afspraak telefonisch te verzetten. Een partner met klachten mag niet mee naar binnen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.
met vriendelijke groet,
medewerkers van Echo Amsterdam

Dear cliënt,

Due to the inability to maintain the 1.5 meters range while making an ultrasound, we want to ask you to bring a  facemask to the ultrasound.

You are allowed to bring maximum one extra person besides yourself to your scan. You are not allowed to bring your children.

At this moment do not book in any long scan upon request, that is the 3D scan and the 2D extensive scan.

Please don't arrive too early to prevent too many people in the waiting room at the same time.
When you or your partner are coughing, sneezing or having a fever, we ask you to reschedule your appointment by telephone.

Thanks for your coöperation,
best regards,
the team of Echo Amsterdam