NIPT bloedafname

Image

NIPT Bloedafname

Wat is de NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij in het bloed van de moeder kan worden bekeken of het ongeboren kind mogelijk Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft.

 

Meer informatie over de NIPT?

De algemene informatie over de prenatale screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom, waaronder uitgebreide informatie over de NIPT, vind je op de website www.pns.nl

Bij vragen over de NIPT, vraag je verloskundige. Onze assistentes kunnen en mogen geen informatie geven over de NIPT.

Eerst een gesprek met je verloskundige of gynaecoloog

Bij je eerste bezoek aan de verloskundige krijg je de vraag: “Wil je meer weten over de screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom?”
Wil je geen informatie over deze screening? Je verloskundig zorgverlener zal je dan verder niets over de screening vertellen. Je kiest er dan voor om je kind niet te laten onderzoeken op Down-, Edwards- en Patausyndroom.
Als je zegt dat je meer wilt weten, krijgt je een uitgebreid gesprek met je verloskundige of gynaecoloog over de screening. Ook kun je vragen stellen.
Pas na dit uitgebreide gesprek beslis je of je de screening wel of niet wilt. 

 

De NIPT bij Echo Amsterdam

De bloedafname voor de NIPT kan worden gedaan vanaf 11 + 0 weken zwangerschapsduur op de locatie van SALT bij Echo Amsterdam.
Voor de bloedafname moet er een termijn echo gedaan zijn bij een zwangerschapsduur van tenminste 10+5 weken.
De uitslag van de NIPT wordt vervolgens met je besproken door je verloskundige of gynaecoloog.

 

De openingstijden SALT zijn:

Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 14:00 uur

Lunchpauze van 12:00 tot 12.30 uur

Zaterdag 9:00 uur tot 11:00 uur